โปรแกรมหลักการติดตั้ง ซ่อมแซม และการทำงานของรถยนต์โฟล์คสวาเก้น Eos

เนื้อหา:
แนะนำ-4
A-8
ระบบความปลอดภัย-39
เครื่องยนต์-41
ส่ง-47
แชสซี-48
ความร้อนและเครื่องปรับอากาศ-50
อุปกรณ์ไฟฟ้า-53
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสบาย 55
วิทยุและนำระบบ-56
บำรุงรักษา-58ขนาด: 3.13 Mb


หัวข้อที่คล้ายกัน: