โฟล์คสวาเก้น Passat B3/B4-แผนของอุปกรณ์ไฟฟ้า
คู่มือนี้แสดงวิธีการแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าในรถยนต์ของสถาน Vokswagen VW Passat B3, B4 ทุกชนิดของความบกพร่องจะถูกจัดกลุ่มตามอาการ และระบุไว้ในตาราง

หน้า: 43
ขนาด: 38.29 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: