มัลติมีเดียคู่มือการซ่อมแซมและบำรุงรักษาของรถโฟล์คสวาเก้นกอล์ฟ 4 (1997) ประกอบด้วยทั้งรายละเอียดทางเทคนิคและคุณลักษณะของการดำเนินงานของรถ ประกอบด้วยคำอธิบายโดยละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนดการซ่อมโฟล์คสวาเก้นกอล์ฟขนาด: 147.03 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: