Vaz-2111 (ตัว M 1.5.1 N และมกราคม-5.1) -ซ่อมแซม บำรุงรักษาและการดำเนินงานของยานพาหนะ
โปรแกรมจัดการระบบ Vaz-2111 ด้วยการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใต้มาตรฐานมลพิษยูโร 2 (ตัว M 1.5.1 N และมกราคม-5.1), Vaz-21083, 21093, 21099, 21102, 2111, 21122, 2114, 2115. คู่มือการบำรุงรักษาและซ่อมแซม


ชนิด: DJVU
ขนาด: 2.16 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: