คู่มือซ่อมแห่งมัลติมีเดีย การดำเนินการ และบำรุงรักษาของรถ VAZ 2110 คู่มือนี้ประกอบด้วยรายละเอียดทางเทคนิคของ VAZ คำแนะนำการปฏิบัติงาน และบำรุงรักษาทางเทคนิคของรถ คู่มืออธิบายการหล่อลื่น และระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิงและการเบรคของรถ


ชนิด: .exe
ขนาด: 265.25 Mb


VAZ 2110 บริการมัลติมีเดียด้วยตนเอง-prnscr1-jpg VAZ 2110 บริการมัลติมีเดียด้วยตนเอง-prnscr2-jpg VAZ 2110 บริการมัลติมีเดียด้วยตนเอง-prnscr3-jpg


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: