คู่มือการซ่อมและบำรุงรักษา VAZ-2115 คู่มืออธิบายในรายละเอียดปัญหาหลัก สาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหาของพวกเขา กระบวนการถอดชิ้นส่วนและซ่อมแซมจะแสดง และมาพร้อมกับรายละเอียดข้อคิดเห็น ภาคผนวกมีเครื่องมือ หล่อลื่น และของเหลว ไฟ สัญลักษณ์รัศมีเพลา แบริ่ง และวงจรไฟฟ้า และขัน torques เธรดการเชื่อมต่อ

แพลตฟอร์ม: Microsoft Windows 9 x/ME/XP/2 k, Windows 7
ความเข้ากันได้กับ Vista: ใช่ดิสก์อิมเมจ
ขนาด: 251.55 Mb

VAZ 2115 บริการมัลติมีเดียคู่มือ prscr1-jpg VAZ 2115 บริการมัลติมีเดียคู่มือ prscr2-jpg VAZ 2115 บริการมัลติมีเดียคู่มือ prscr3-jpg VAZ 2115 บริการมัลติมีเดียคู่มือ prscr4-jpg


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: