ВАЗ 2114, 2115-คู่มือการซ่อมรถและการบำรุงรักษา
คำแนะนำการใช้ การบำรุงรักษา และซ่อมแซมรถยนต์ VAZ 2114, 2115gg หลายร้อยภาพประกอบแสดงการควบคุมและแต่ละระยะของการทำงาน ส่วนบนอย่างรวดเร็ว และง่ายในการแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาได้ ไดอะแกรมสายช่วยให้คุณพบความผิดปกติในระบบไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ที่นี่คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อม: เครื่องยนต์ ระบบจ่ายพลังงาน ระบบไอเสีย ก๊าซ หนีบ กล่องเกียร์ บริการ ควบคุมพวงมาลัย เบรค ล้อและยาง ร่างกาย อุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดจนคำแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาและการวินิจฉัยโรคระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ รหัสการวินิจฉัยได้ แยกส่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นพบเจ้าของรถด้วยเนื้อหาของการจัดการและวิธีการดำเนินการ คู่มืออธิบายถึงรายละเอียดของการดำเนินงาน ออกแบบ และแก้ไขพื้นฐาน VAZ 2114, -2115 คำแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม สนใจมากจ่ายให้คาร์แคร์ เครื่องมือ การจัดซื้ออะไหล่ เป็นปัญหาทั่วไป สาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหาของพวกเขา ตามข้อมูลที่มีอยู่ในคู่มือ เจ้าของรถสามารถซ่อมแซมความยากแตกต่างกันโดยไม่ต้องไปซ่อมศูนย์และมอเตอร์ คู่มือนี้เหมาะสำหรับพนักงานและเจ้าของ Vaz 2114, -2115 ภาพวาด ไดอะแกรม ตาราง พจนานุกรมของเทคนิค สีอุปกรณ์ไฟฟ้า


ขนาด: 243.95 Mb


ข้อความที่ซ่อน

ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
[ยุบ]
หัวข้อที่คล้ายกัน: