แนวทางสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของ Vaz-2111 กับระบบฉีดเชื้อเพลิงใน m ควบคุม 1.5.4 (Vaz 21102, Vaz-2111, Vaz 21083, Vaz 21093, Vaz 21099)


หน้า: 100
ปี: 2000
ขนาด: 6.08 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: