คำแนะนำสำหรับการดำเนินการทางเทคนิคการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ Vaz LADA 113, 114, 115 ซา (VAZ 2113, 2114, 2115) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการาจ ซ่อมแซม และบำรุงรักษายานพาหนะพร้อม ด้วยภาพถ่ายต่อเนื่องและเห็นความจำเป็นในการวางแผน
ในส่วนของตารางวิเคราะห์ความบกพร่อง และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งระบุวิธีการเป็นของตนเองที่แก้ไข หนังสือเล่มนี้ยังมีรายการโครงร่างสีของอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์ Vaz 113, 114, 115 รายการขันต้อง torques เธรดการเชื่อมต่อ ของเหลว และของพวกเขาไดรฟ์ ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและควบคุม


วันที่ออกข่าว: 2007


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: