VAZ Lada โคา 11193, 11183-ซ่อม บำรุงรักษาและการดำเนินงานของยานพาหนะ
หนังสือชุดสีสันแนะนำคู่มือการซ่อมรถ คู่มือการอธิบายอุปกรณ์ บำรุงรักษา และซ่อมแซมรถครอบครัวโคา รายละเอียดมีปัญหา สาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหาของพวกเขา บำรุงรักษา การแก้ไขปัญหา และการซ่อมแซมจะเห็นรายละเอียดและรูปถ่ายสี
โปรแกรมมีเครื่องมือ กาย lubricants และของเหลว ไฟ สัญลักษณ์รัศมีเพลา แบ ริ่ง, /แรงบิดของสกรูเชื่อม วงจรไฟฟ้า
หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมา สำหรับโปรแกรมควบคุมที่ต้องการรักษา และซ่อมรถตัวเอง แต่ยัง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน


หน้า: 232
ขนาด: 8.06 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: