VAZ 2105 ที่ผู้ใช้มัลติมีเดียแนะนำ/สอนการซ่อมแซม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของยานพาหนะ
ซ่อมและบำรุงรักษา "Vaz-2105-zhiguly"


รูปแบบ: eBook
ขนาด: 86.99 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: