เขียน โดยซ่อมรถคู่มือ VAZ 2107 ซึ่งอธิบายไว้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ Vaz 2107 ถ้าคุณมีชิ้นส่วนอะไหล่และเครื่องมือง่าย ๆ คุณสามารถทำงานทั้งหมดในโรงรถเป็น ดำเนินการทั้งหมดได้แสดงภาพรายละเอียดและข้อคิดเห็นตรงไปตรงมาจะช่วยประหยัดเวลาและแรงเมื่อคุณซ่อมแซมรถอย่างสม่ำเสมอ


ขนาด: 30.68 Mb


หัวข้อที่คล้ายกัน: