ให้คำแนะนำสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบควบคุมสำหรับเครื่องยนต์ Vaz-2112 (1.5 ลิตร 16 valves) Vaz 21103, 21113, 2112
หนังสือเล่มนี้อธิบายในรายละเอียด LADA 2112 จัดการ (1.5 ลิตร 16 valves) Vaz 2111 และ LADA 21102, 21122 ซึ่งใช้คอนโทรลเลอร์ M 1.5.4 N และ Jan-5.1
หนังสือมีไว้สำหรับพนักงานของบริษัทวิศวกรรมที่ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ motor หนังสือที่สามารถใช้เป็นคู่มือในการเตรียมผู้ชำนาญในการซ่อมแซมรถยนต์


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: