Uaz ฮันเตอร์ (Hunter) -แนวทางสำหรับการซ่อมแซมและการดำเนินงานของยานพาหนะ คู่มือนี้ประกอบด้วยคำแนะนำสำคัญและกฎเข้มงวดสำหรับการบำรุงรักษาและการดำเนินงานของทุกรุ่นที่มีอยู่ในรถ SUV UAZ ฮันเตอร์.


ข้อความที่ซ่อน