UAZ 452, 451 m 1973-ซ่อมแซม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของยานพาหนะ
หนังสือสรุปคุณลักษณะของอุปกรณ์ บำรุงรักษา และซ่อมแซมของ UAZ-452, 451 เมตร และการปรับ เปลี่ยน การผลิตโรงงานรถยนต์ Ulyanovsk ข้อบกพร่องที่เป็นไปได้และหน่วยรถ สาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหาของพวกเขา


ขนาด: 11.34 Mb


ข้อความที่ซ่อน

ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
[ยุบ]
หัวข้อที่คล้ายกัน: