เขียนโดย คำแนะนำ อธิบายถึงรายละเอียดการออกแบบของรถ Uaz แพทริออต. หนังสือประกอบด้วยคำแนะนำสำคัญและคำแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม UAZ 3163 แพทริออต. ส่วนที่แยกต่างหาก คู่มือซ่อม ประกอบด้วยรายการของความล้มเหลวเป็นไปได้ ความบกพร่องและความเสียหายของถนน บ่งชี้ว่า จะวินิจฉัย และแก้ไขเจ้าของรถบังคับ

คำอธิบาย ซ่อมแซม Uaz แพทริออต แยกระบบและหน่วยของรถเริ่ม ด้วยเครื่องยนต์และสิ้นสุดกับร่างกาย ในการดำเนินการซ่อมเสริมกับการแจ้งเตือนและคำแนะนำจากแบบฝึกหัดที่มีประสบการณ์ เจ้าของรถ UAZ.


หัวข้อที่คล้ายกัน: