ชุดโตโยต้าคัมรี่ ACV40 และ GSV40-ซ่อม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของยานพาหนะ
คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพนักงานของ dealerships มีลักษณะสำคัญ รายละเอียดทางเทคนิคของการก่อสร้างและการดำเนินงานของหน่วย และเทคโนโลยีใหม่รุ่นโตโยต้าคัมรี่
ใช้กับรูปแบบของชุดที่ GSV40 และ ACV40

รายการแนะนำประกอบด้วย 3 ส่วน
1. คำอธิบายของแบบจำลองใหม่ที่อธิบายลักษณะสำคัญและลักษณะการทำงานรุ่นใหม่
2. อธิบายเทคนิคการอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบใหม่และคอมโพเนนต์ทั้งหมด
3. ใช้ลักษณะพื้นฐานทางเทคนิคของรถ


ขนาด: 61.66 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: