โตโยต้าที่ดินครุยเซอร์ 1986 ภาษาศาสตร์ซ่อม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของยานพาหนะ
ให้ข้อมูลทางเทคนิคในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมของรถยนต์โตโยต้าแลนด์ครุยเซอร์กับปี 1986 รุ่นภาษาศาสตร์
-อธิบายขั้นตอนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์โตโยต้า 3B 2F h 5 (RM)


ภาษา: ภาษาอังกฤษ
ชนิด: PDF
ขนาด: 81.09 Mb


คู่มือโตโยต้าแลนด์ครุยเซอร์ (1986) -prnscr1-jpg คู่มือโตโยต้าแลนด์ครุยเซอร์ (1986) -prnscr2-jpg


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: