โตโยต้าครุยเซอร์แลนด์ 100-คู่มือการใช้การบำรุงรักษาและการดำเนินงานของยานพาหนะ
งานพิมพ์ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการซ่อมแซม และการปรับปรุงคอมโพเนนต์ระบบควบคุม บันทึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการด้วยตนเองวิเคราะห์ รวมทั้งเกียร์อัตโนมัติและระบบ ABS คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงเครื่องจักรกล และอัตโนมัติส่ง ปรับปรุง และซ่อมแซมชิ้นส่วนเบรก (รวมถึง ABS), หมุนพวงมาลัยและระบบกันสะเทือนรถโตโยต้าปิคนิค โตโยต้า Ipsum ข้อบกพร่องที่เป็นไปได้และการเยียวยา การจับคู่ขนาดของส่วนประกอบหลักและการใช้เครื่องแต่งกาย แนะนำหล่อลื่น และของเหลวที่ใช้รถยนต์โตโยต้าแลนด์ครุยเซอร์ 100


วันที่ออกข่าว: 1998
ผู้เขียน: โตโยต้ามอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
ผู้ประกาศ: "โตโยต้ามอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น"
คุณภาพ: สแกนหน้า
จำนวนหน้า: 300
ขนาด: 164.51 MB


ข้อความที่ซ่อน

ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
[ยุบ]
หัวข้อที่คล้ายกัน: