รถพอร์ชสารานุกรม
รถยนต์พอร์ชสารานุกรมประกอบด้วยแคตตาล็อกที่สมบูรณ์ของพอร์ชรุ่น (สำหรับแต่ละรุ่นมีจากรูปภาพหนึ่งร้อย เทคนิค รวมทั้งคำอธิบายโดยย่อของแบบจำลองหรือชุดใดได้เป็นสมาชิก), ภาพยนตร์ประมาณร้อย ภาพถ่ายเกือบ 1500 สหรัฐ โดยรูปในสไลด์โชว์ บทความ สแกนเก่าโปสเตอร์และสิ่ง ข้อมูลอ้างอิงถึงรอบระยะเวลาตั้งแต่ของการก่อตั้งบริษัทจนถึงปี 2006


วันที่ออกข่าว: 2006


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: