คู่มือนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของยานพาหนะ OPEL Kadett E ผลิตช่วงปี 1985-1992 กับเครื่องยนต์ดังกล่าวเป็น: 12S, 13S, 14NV, 13N, 16S, 16SV, 18E, 18SE, 20NE, 20SEN, 20HE, C16NZ, C20NE รุ่นและรุ่น: LS, GL, GLS, GSI 16V แชสซีชนิด: 3 - และ 5 ประตู hatchback ซาลูน "ท่องเที่ยว", "แปลง" "รถกระบะ"


ขนาด: 53.39 Mb


หัวข้อที่คล้ายกัน: