คู่มือรถยนต์มัลติมีเดีย บำรุงรักษา และซ่อมแซมรถยนต์ Opel Kadett E ออกในช่วงปี 1984-1991
คู่มือการอธิบายรถ Opel กับรถยนต์น้ำมันเบนซินธรรมดามีขนาดใหญ่กำลังการผลิต รวมทั้งเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเป็น 1.6/1.7 ลิตรตามลำดับ
หัวข้อที่คล้ายกัน: