นิสสัน Micra K10 1987-คู่มือการซ่อมรถและการบำรุงรักษา (RUS)
บริการคู่มือสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาของรถนิสสัน Micra K10 ชุดโมเดลปี 1987 น้ำมันเครื่องยนต์ 1.0 l, 1.2 l และ 1.3 l

ภาษา: ภาษาอังกฤษ
ขนาด: 31.3 Mb


หัวข้อที่คล้ายกัน: