คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับนิสสัน Sentra และ NX coupe ในตลาดอเมริกัน ตกแต่งระดับ XE, SE, SE-R และ GXE 85 ด้วยตนเองประกอบด้วยแฟ้มที่อธิบายวินิจฉัยและซ่อมแซมระบบต่าง ๆ และส่วนประกอบของรถยนต์


วันที่ออกข่าว: 1993
แมน: B0043-5E5Q8
ภาษา: ภาษาอังกฤษ


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: