ซ่อมแซมด้วยตนเองนิสสัน Almera Tino ปล่อยจากปี 1998 เป็นต้นไป รถยนต์นิสสัน Almera Tino ถูกติดตั้งกับเครื่องยนต์เบนซิน 4WD และ Sr20de (ปริมาตรของ 1.8 และ 2.0 ลิตร), และเครื่องยนต์ดีเซล YD22DDTi ปริมาณกระบอกสูบ 2.2 ลิตร

แนะนำให้แสดงภาพวาดและคำอธิบายที่อธิบายวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ Almera นิสสัน ซ่อมแซมและบำรุงรักษาของการถ่ายภาพ และอธิบายการดำเนินการตามลำดับ ซึ่งช่วยให้พวกเขาทำการ motorists

แต่ละส่วนของคู่มือ ปฏิบัติคำแนะนำนิสสัน Almera Tinoคำแนะนำด้านเทคนิค การบำรุงรักษาเป็นครั้งคราว และสีอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์นิสสัน


หัวข้อที่คล้ายกัน: