คู่มือนี้เหมาะสำหรับเจ้าของสกูตเตอร์ ด้วยกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 50 M3 เซนติเมตร มีกวดวิชานี้คุณจะได้เป็นอิสระ และไม่ มีปัญหา ซ่อมมอเตอร์ไซค์ของเขา ที่นี่จะอธิบายในรายละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงาน และการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมด

วันที่ออกข่าว: 2008

Skutepy สองจังหวะ และสี่จังหวะการดำเนิน งาน การบำรุงรักษาและซ่อมแซม prscr1 jpg Skutepy สองจังหวะ และสี่จังหวะการดำเนิน งาน การบำรุงรักษาและซ่อมแซม prscr2 jpg Skutepy สองจังหวะ และสี่จังหวะการดำเนิน งาน การบำรุงรักษาและซ่อมแซม prscr3 jpg

ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: