รถจักรยานยนต์ของโซเวียต
หนังสือประกอบด้วยเอกสารอ้างอิงสำหรับอุปกรณ์และการคำนวณของโซเวียตที่จะ-1B, M-1A รถจักรยานยนต์ได้ 125, IL-350, IG-72 และ m-49 เช่นบางข้อมูลกีฬารถจักรยานยนต์
หนังสือมีไว้สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์
ปัญหา: 1954
ผู้เขียน: S. Ivanitskiy, M. A. Pozdnyakov, V. V. Rogozhin
ผู้ประกาศ: "MASHGIZ/DjVu" (เต็มที่รู้จัก) + DOC
คุณภาพ: รู้จักข้อ (OCR)
จำนวนหน้า: 344


โซเวียตจักรยานยนต์-7b7eaad9111a-jpg โซเวียตจักรยานยนต์-e39e802abfbb-jpg โซเวียตจักรยานยนต์-8f52555defc1-jpg


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: