ในหนังสือ Jiri Dočkala รถจักรยานยนต์บำรุงรักษา และซ่อมแซม "Java" ตรวจสอบรุ่นของรถจักรยานยนต์ Jawa จากเปรัคเพื่อ 634 ข้อมูลนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และบริการรถจักรยานยนต์ Jawa รุ่นปัจจุบัน และแบบจำลองของรุ่นก่อนหน้านี้

เนื้อหาของหนังสือ "การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ Jawa":ผู้เขียน: Jiří Dočkal
หน้า: 254
ขนาด: 9.72 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: