Izh Planeta ผู้แนะนำ/สอนการซ่อมแซม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของรถจักรยานยนต์
หนังสือเล่มนี้เป็นคำอธิบายของการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ Izh-Planeta ในอู่ซ่อม การดำเนินงานทั้งหมดจะมาพร้อมกับรูปถ่ายและรายละเอียดความเห็น บันทึกเวลา ความพยายาม และ เงิน และ เพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหายของอุปกรณ์
สำหรับระบบที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมและบริการรถจักรยานยนต์อิสระ


ขนาด: 90.82 Mb


ข้อความที่ซ่อน

ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
[ยุบ]
หัวข้อที่คล้ายกัน: