รถเบนซ์ W-123, 124, 126, 201-ซ่อม บำรุงรักษาและการดำเนินงานของยานพาหนะ
ถึง: น้ำมันเครื่องยนต์ 2000 cm3, 2300 cm3, 2600 cm3, 3000 cm3 เครื่องยนต์ 2000 CC, 3000 cm3, 2500 cm3
ร่างกายลักษณะ: รถเก๋ง Coupe, station wagon


ขนาด: 48.98 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: