ในนี้คู่มือการซ่อมรถและการบำรุงรักษา มาสด้า 323 เป็นคำอธิบายของการบำรุงรักษารถปัจจุบัน และมีกรอบเวลาสำหรับการปฏิบัติการ นอกจากนี้ยัง ประกอบด้วยข้อมูลความล้มเหลวโหนวินิจฉัย และระบบยานพาหนะ และวิธีการทำให้พวกเขา


ขนาด: 132.66 Mb






ข้อความที่ซ่อน





หัวข้อที่คล้ายกัน: