เราซ่อมด้วยตนเอง ดำเนินการ บำรุงรักษา และรถมาสด้า 323 ซึ่งถูกผลิตจาก 1989 กันยายนจนถึง 1994 กรกฎาคม คู่มือนี้มีลักษณะทางเทคนิคของหน่วยและระบบของมาสด้า ลำดับ pooperacionnaâ รายละเอียดของการซ่อมแซม disassembly และแอสเซ มบลี กำหนดเอง มาตรการความปลอดภัยในการทำงานซ่อมแซม


ออกข่าว: 2003/DjVu


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: