วิดีโอ KIA Cerato obučaûŝee การบำรุงรักษาและซ่อมรถ
วิดีโอการฝึกอบรมสำหรับการดำเนินการและบำรุงรักษาของรถ KIA Cerato แสดงภาพรวมแนวคิดของโหนหลัก และรวมข้อมูล และภาพเคลื่อนไหวรูปภาพและวิดีโอของหน่วยทั้งหมดของรถยนต์ จากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างของการทำงานกับหน่วยควบคุมของโหนดที่ต่าง ๆ (ABS/EBD/เครื่อง ยนต์ ฯลฯ) ผ่านอุปกรณ์วินิจฉัย เป็นตัวอย่างของการวินิจฉัยของรถยนต์ KIA Cerato


ผู้ผลิต: KIA มอเตอร์ RUS ศูนย์การเรียนรู้
รุ่น: 2009
รูปแบบ: MPEG-4 Visual
ระยะเวลา: 31 นาที
คุณภาพ: DVDRip
ขนาด: 350 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: