ซ่อมแซมคู่มือ Kia Soul แก้ไขต่าง ๆ ของปี 2008 KIA Soul พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน ปริมาณ 1.6 หรือ 2.0 ลิตรดีเซล ตลอดจนจำนวนเงินที่เท่ากับ 1.6 ลิตร

คำแนะนำประกอบด้วยมากมายเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของรถ ความถี่ของวิญญาณที่ KIA ของการบำรุงรักษา ข้องการบำรุงรักษาและความแตกต่างของจิตวิญญาณ เอกลักษณ์ของพวกเขา
ซ่อมด้วยตนเอง Kia Soul ในตอนต้นของหนังสือประกอบด้วยคำแนะนำรายละเอียดในการดำเนินงานของยานพาหนะ รายการแนะนำเป็นแผนดำเนินการโดยละเอียดในกรณีที่มีข้อบกพร่อง ลำดับ และขอบเขตของงานที่ดำเนินการในระหว่างการบำรุงรักษา ตรวจสอบเป็นครั้งคราวจะกำหนดสีของการเชื่อมต่อไฟฟ้า (เรียกว่าไฟฟ้า) Kia Soul

หัวข้อที่คล้ายกัน: