ซ่อมแซมรถยนต์มัลติมีเดีย รถยนต์ และรถจี๊ปแกรนด์เชโรกีที่ (1993-1999) ประกอบด้วยคำอธิบายของขั้นตอนของการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ของรถยนต์ และกรอบเวลาสำหรับการปฏิบัติการ นอกจากนี้ยัง มีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้การวินิจฉัยความบกพร่องของคอมโพเนนต์และระบบรถและทิศทางการให้


ชนิด: มัลติมีเดีย
ขนาด: 87.02 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: