คู่มือการซ่อมและบำรุงรักษาของ Infiniti QX4 (1996-) (รวมทั้งนิสสัน Terrano Pathfinder R50) ที่ประกอบด้วยข้อมูลจำเพาะเต็มรูปแบบ การปฏิบัติคำแนะนำ บัตรบำรุงรักษา คู่มือยังอธิบายในรายละเอียดระบบการหล่อลื่น ทำความเย็น ระบบเชื้อเพลิง ระบบห้ามล้อของรถยนต์อีกด้วยชนิด: .exe
ขนาด: 84.48 Mbหัวข้อที่คล้ายกัน: