คู่มือการซ่อมและบำรุงรักษาของฮุนได Elantra J3 ปี 2000
คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับพนักงานบริการตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของฮุนไดสำหรับใช้เป็นคู่มือที่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานในการซ่อมแซม และบำรุงรักษาของฮุนได Elantra J3
จากผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพของการซ่อมแซมและบำรุงรักษาของพนักงานบริการ ฮุนไดมากขึ้นกับว่าผู้บริโภคจะพอใจกับผลิตภัณฑ์ของฮุนได เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น ที่พนักงานบริการต้องรู้เนื้อหา ของคู่มือนี้ และตลอดเวลาใช้ความช่วยเหลือ โดยจัดเก็บในสถานที่เดินทาง
ขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือข้อมูล ภาพ ภาพวาด ข้อมูลดิจิตอล และลักษณะสะท้อนการออกแบบของรถในขณะเขาช่วยในการพิมพ์ ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงการออกแบบรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายจะถูกส่งไปแผ่นงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องหรือส่วนเพิ่มเติมของคู่มือการ จำเป็นต้องทำข้อมูลใหม่ที่ได้รับทั้งหมดในคู่มือ


ข้อความที่ซ่อน

ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
[ยุบ]
หัวข้อที่คล้ายกัน: