คู่มือ การซ่อมรถ และบำรุงรักษาของรถฮุนไดเมตริกซ์ (2002-2006), ซึ่งมีข้อมูลจำเพาะเต็มรูปแบบ อธิบายพื้นฐานของการใช้เมตริกซ์
คู่มือนี้อธิบายองค์ประกอบ และแอสเซมบลี กลไกสำคัญ และระบบของรถ คำแนะนำในการดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา


ชนิด: .exe
ขนาด: 285 Mb


ฮุนไดเมตริกซ์ (2002-2006) บริการมัลติมีเดียด้วยตนเอง-prscr1-jpg ฮุนไดเมตริกซ์ (2002-2006) บริการมัลติมีเดียด้วยตนเอง-prscr2-jpg ฮุนไดเมตริกซ์ (2002-2006) บริการมัลติมีเดียด้วยตนเอง-prscr3-jpg


หัวข้อที่คล้ายกัน: