ซ่อมแซมคู่มือรถฮุนได Elantra สำหรับผู้ที่ทำรถยนต์ซ่อมแซมตัวเอง และมีคำอธิบายของการรื้อถอน ถอด ตรวจสอบ ปรับปรุง ประกอบ และติดตั้งของหน่วยและชิ้นส่วนอะไหล่รถ Elantra


วันที่ออกข่าว: 2007
คุณภาพ: คอมพิวเตอร์เครื่องแรก (eBook)
ภาษา: ภาษาอังกฤษ


หัวข้อที่คล้ายกัน: