ซ่อมแซมคู่มือรถฮอนด้าซีวิค 5 d ประกอบด้วยสองส่วนหลัก:
-ส่วนแรกเป็นการบำรุงรักษาและซ่อมแซมของฮอนด้าซีวิค 5 d ส่วนบนชิ้นส่วนอะไหล่ แก้ไขปัญหา ตรวจสอบ บน VIN รหัส ฯลฯ
-ส่วนสองจะเป็นการซ่อมแซมรถ


ขนาด: 202.63 Mb


หัวข้อที่คล้ายกัน: