เขียนโดย ซ่อมแซมด้วยตนเอง GEELY MK, MK ข้ามผลิตจาก 2006 (GEELY MK) และ 2011 (GEELY MK ตัด) รถยนต์เหล่านี้จะมี 1.5 ลิตรน้ำมันเครื่อง
ประกอบด้วยบริการด้วยตนเองส่วน- "ความผิดปกติด้วยวิธีการ" ที่อธิบายวิธีการสถานการณ์ปัญหาอื่น ๆ และเมื่อจะไม่เริ่มโปรแกรม GEELY ความดันน้ำมันมีกระตุก ไปไม่
ยัง ในหนังสือจะแนะนำตามลำดับสำหรับการบำรุงรักษา วินิจฉัย และซ่อมแซมส่วนประกอบที่สำคัญ


วันที่ออกข่าว: 2012
ผู้เขียน: K. ความ Sidorov, D. V. Petrov, D. Chaschin, L. ความ Arkhipov
ชุด: ซ่อม โดยไม่มีปัญหาใด ๆ
ผู้ประกาศ: สามโรม
ISBN: 978-5-91774-957-0ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: