Gaz-2705 นิคม 2705, 3221-ซ่อม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของยานพาหนะ
หนังสืออธิบายถึงการออกแบบรถ คำแนะนำสำหรับการระบุ และแก้ไข ปัญหา ถอด ประกอบ และการปรับปรุงหน่วยรถ ร่างของเทคโนโลยีอุปกรณ์การบำรุงรักษาและซ่อมแซม กำหนดให้ขนาดของที่ง่ายที่สุดของอุปกรณ์ ตลอดจนขนาดของเชื่อมรายละเอียดหน่วยพื้นฐานของรถยนต์ เหมาะสำหรับวิศวกรและช่างเทคนิคของรถบรรทุกบริษัทและสถานีบริการ สามารถเป็นประโยชน์กับแต่ละเจ้าของรถ นักศึกษา และวิทยาลัยการศึกษารถยนต์ เป็นเครื่องมือการศึกษา


ขนาด: 10.68 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: