คู่มืออธิบายวิธีการซ่อมแซมและบริการรถยนต์วอลกา Gaz 24 นอกจากนี้ ในหนังสือได้ความบกพร่องไปและการตัด
ในรายละเอียดการออกแบบของ 24 Gaz สอดคล้องกัน และรายละเอียดประกอบต่าง ๆ และรับดำเนินการในลำดับที่ถูกต้อง ซ่อมแซม และปรับปรุงงาน


รุ่น: ปี 2001
ผู้เขียน: Afonin ด้วย
ผู้ประกาศ: โดนัท
ISBN: 5-8069-0049-5

Gaz-24 (2001) ด้วยตนเอง-0a74d3959569688b3966b808989211d8-jpgGaz-24 (2001) ด้วยตนเอง-7e7f38616c0a736e287c18a8fa6e000b-jpgGaz-24 (2001) ด้วยตนเอง-28de46e8b4f9c707eb7763c434fd5f3c-jpg

หัวข้อที่คล้ายกัน: