GAZ 33021, 33023-ซ่อม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของยานพาหนะ
คำแนะนำนี้เป็นคู่มือในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม Gaz-3302, 33021, 3302 มันเหมาะ สำหรับช่างเทคนิค และสถานีบริการ รถบรรทุก fleets และประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมแซม และ สำหรับเจ้าของรถส่วนบุคคล คำแนะนำให้แนวทางสำหรับการกำหนด และแก้ไขข้อมูล และคำแนะนำสำหรับถอด ประกอบ และการปรับปรุงของหน่วยของชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และซ่อมแซมโดยพร้อม


ชนิด: pdf
ขนาด: 10.85 Mb


ข้อความที่ซ่อน

ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
[ยุบ]
หัวข้อที่คล้ายกัน: