ให้คำแนะนำสำหรับรถ Gaz-3102 ซึ่งอธิบายถึงการออกแบบรถ แนวทางปฏิบัติสำหรับการแก้ไขปัญหา และแบ่ง ถอด ประกอบ และการปรับปรุงหน่วยรถ มีร่างสีอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม Gaz-3102 กำหนดขนาดและคำอธิบายที่ง่ายที่สุดของอุปกรณ์ ตลอดจนขนาดของเชื่อมรายละเอียดหน่วยพื้นฐานของรถยนต์ คู่มือนี้อธิบายการปรับเปลี่ยนทั้งหมดของ Gaz-3102 เผยแพร่ก่อนปี 1998


วันที่ออกข่าว: 1998
ผู้เขียน: A. D. Prosvirin, A. Gore, Ba, Dekhtyar, L. D. Kalmanson, A. M Nevzorov, V. I. Pelûšenko กรัม Ponomarev A., B. Reutov, P. E. Syrkin, A. A. Troitsky, Tsyrlin เมตร
ผู้ประกาศ: "แอตลาสรถ»
ISBN: 5-8245-009-6/DjVu/DOC


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: