GAZ 2705 สกุลกาเซลล์ GAZ 3221-ซ่อม บำรุงรักษา และการดำเนินงานของยานพาหนะ
แนวทางสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา Gaz-2705 เทคนิค Gaz-2705, Gaz-3221 Combi "GAZEL" อธิบายเครื่องยนต์ ZMZ-4025, 4026, 4061, 4063 และเครื่อง ยนต์ 4215S โรงงานรถยนต์ Ulyanovsk 42150


หน้า: 288
ขนาด: 16.18 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: