รถยนต์ "วอลกา" Gaz-24-10
คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพนักงานของรถยนต์ สถานีบริการ และร้านซ่อมบริการและซ่อมรถยนต์ "วอลกา" Gaz-24-10 โดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป
แนว แสดงข้อมูลพื้นฐานทางเทคนิคของยานพาหนะและอุปกรณ์การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษา และซ่อมแซม และคำแนะนำในการถอดชิ้นส่วน ประกอบ ปรับปรุง การระบุปัญหา และแก้ไขปัญหา


ปัญหา: H ที่ 198 กรัม
ผู้เขียน: ทีมงานผู้เขียน
ผู้เผยแพร่: Vneštorgizdat
รูปแบบ: Jpeg และ TIFF
จำนวนหน้า: 188
คุณภาพ: สแกนหน้า


รถยนต์ รถยนต์ รถยนต์


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: