รถยนต์ GAZ ข้อมูลทั่วไป
การคอมไพล์ประกอบด้วยคำอธิบายทางเทคนิคของรถยนต์ และเครื่องยนต์ ผลิต โดยรถยนต์ gorky ก่อให้เกิด เป็นรถ ยกเลิกแต่ยังมีวันที่ออกข่าว: 1961
ผู้เขียน: ed V. V. Knyazev
ผู้ประกาศ: กอร์กี้บ้านหนังสือพิมพ์ " / DjVu (เต็มที่รู้จัก) + DOC
คุณภาพ: รู้จักข้อ (OCR)
จำนวนหน้า: 70


ข้อมูลทั่วไปของ Gaz-a3868af756e2-jpg ข้อมูลทั่วไปของ Gaz-f47ea1a3f444-jpg ข้อมูลทั่วไปของ Gaz-16df27f363b0-jpg ข้อมูลทั่วไปของ Gaz-58ab2d6057fe-jpg


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: