GAZ 53 12-อุปกรณ์ บำรุงรักษา ซ่อมแซมรถยนต์
หนังสือให้ลักษณะโดยย่อของรถ การออกแบบลักษณะการทำงาน คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม อธิบายถึงความบกพร่องได้และการตัด ร่างของซ่อมง่ายของอุปกรณ์
หนังสือมีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญการขนส่งรถยนต์ สามารถเป็นประโยชน์กับเจ้าของขนส่งแต่ละ


ขนาด: 4.92 Mb


ข้อความที่ซ่อน

ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
ดาวน์โหลดวัสดุสำหรับการอ้างอิง
[ยุบ]