มัลติมีเดียคู่มือการซ่อม บำรุงรักษา และผู้โดยสารรถ GAZ 3110 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำเพาะเต็มรูปแบบของรถ คู่มือการดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนดการ ในแต่ละส่วนของคู่มือจะแสดง และอธิบายระบบรถ: หล่อลื่น ทำความเย็น ระบบเชื้อเพลิงและเบรค ตลอดจนเครื่องยนต์ เกียร์ พวงมาลัย และแช สซี ร่างกายและไฟฟ้า Gaz 3110ขนาด: 65.14 Mb


ข้อความที่ซ่อน

หัวข้อที่คล้ายกัน: